ME NY PA VA WV AL GA FL KY TN MS SC NC MN WI MI IL IN OH TX NM OK AR LA NE IA KS MO ND SD MT WY UT CO CA NV AZ AK ID OR WA

Uusi-Englanti

Connecticut

Maine

Massachusetts

New Hampshire

Rhode Island

Vermont

Itä

Delaware

Maryland

New Jersey

New York

Pennsylvania

Virginia

Länsi-Virginia

Kaakko

Alabama

Etelä-Carolina

Florida

Georgia

Kentucky

Mississippi

Pohjois-Carolina

Tennessee

Suuret järvet

Illinois

Indiana

Michigan

Minnesota

Ohio

Wisconsin

Etelä

Arkansas

Louisiana

New Mexico

Oklahoma

Texas

Suuret tasangot

Iowa

Kansas

Missouri

Nebraska

Kalliovuoret

Colorado

Etelä-Dakota

Montana

Pohjois-Dakota

Utah

Wyoming

Länsi

Luode

Alaska

Idaho

Oregon

Washington